Európai Belső Pénzügyi Kontroll Felmérő
(Az Irányítás folyamatképesség-felmérésével integrált kurzus)

 This course allows guest users to enter


A képzési program és a kapcsolódó nemzetközi vizsgarendszer a tagállamok belső pénzügyi ellenőrzési (kontroll) rendszereinek harmonizálását célzó, magyar vezetésű EU-projektek (2005-2007, 2008-2010) keretében jöttek létre. Az Európai Unió Leonardo da Vinci Képzési Programja által támogatott projektek végcéljaként a Budapesti Gazdasági Főiskola koordinálása mellett az abban résztvevő nemzetközi konzorcium kialakította és aktualizálta az egységes belső pénzügyi kontrollrendszer referenciamodelljét, illetve annak auditálására alkalmas egységes felmérési módszertant: ehhez egyfelől képzési és szakirodalmi hátteret biztosít jelenleg is, másrészt a felkészítésen átesett gyakorlott és kezdő szakemberek számára európai oklevelet ad ki a European Certification and Qualification Association ausztriai székhelyű nemzetközi szervezeten keresztül. A lényegében „bolognai logikát” követő - immár az adott szakképzésre is kiterjedő - egységes képességfelmérő rendszer egyfelől szavatolja a szükséges szakismeretek elsajátításának azonos - nemzetközi - kritériumok szerint történő értékelését, másfelől pedig a felhasználó szakemberek számára azonos elveken nyugvó, átlátható ellenőrzési feltételrendszert teremt.

This course allows guest users to enter